RECENZIE

arr3NÁZORY ZÁKAZNÍKOVRECENZIE A POSTREHY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV   Prečítajte si zopár hodnotení našich zákazníkov, ako...

KONTAKT

Mgr. Dana Ondrušeková
Lehota 747
951 36 Lehota pri Nitre
tel: 0905 280 912
nelinka.sk@gmail.com
Predajňa: Dolnočermánska 971/109, Nitra
(Na Klokočine za Kauflandom)

AKO NAKUPOVAŤ
AKO NAKUPOVAŤ

 

Objednávku je možné realizovať cez nákupný košík priamo na www.nelinka.sk alebo e-mailom na nelinka.sk@gmail.com,. V oboch prípadoch je však nutné uviesť požadované údaje, a to presnú špecifikáciu objednávaného tovaru (platí hlavne pre objednávku e-mailom) a Vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, tel. č., ulicu s popisným číslom, PSČ, mesto), prípadne môžete iné dôležité skutočnosti uviesť do poznámky. Objednávka sa dá uskutočniť aj telefonicky.

AKO NAKUPOVAŤ:

a)     Výber tovaru - kupujúci si vyberie tovar z ponuky na internetovej stránke a to kliknutím na názov tovaru alebo kliknutím na obrázok prislúchajúci k tovaru. Následne sa zobrazí detailnejšia ponuka vybraného tovaru s podrobnejšími údajmi (názov tovaru, veľkosť tovaru, výrobca, cena, kompletné špecifikácie a pod.). V prípade záujmu o tovar, kupujúci určí počet požadovaných kusov a stlačí tlačidlo "KÚPIŤ".

b)     Kupujúcemu sa zobrazí "KOŠÍK" s vybraným tovarom, množstvom, cenou a celkovou cenou. V prípade, že kupujúci má záujem zmeniť požadované množstvo vybraného tovaru, zmení hodnotu v políčku "MNOŽSTVO" pri vybranom tovare na požadovanú hodnotu. Pri každej zmene množstva je nutné z dôvodu korektného prepočtu celkovej ceny stlačiť políčko "PREPOČÍTAŤ".

V prípade záujmu o ďalší tovar z ponuky internetového obchodu, kupujúci klikne na tlačidlo "POKRAČOVAŤ V NÁKUPE" a následne postupuje podľa vyššie popísaného bodu a). Tento postup možno realizovať opakovane.

V prípade, že dôjde k chybe, omylu alebo kupujúci prehodnotí svoje rozhodnutie, môže tlačidlom "ZMAZAŤ" v príslušnom výbere tovaru odstrániť vybraný tovar z košíka.

Po úplnom výbere tovarových položiek, ktoré má kupujúci v záujme kúpiť a po zvolení spôsobu dopravy a platby, pokračuje kupujúci v kúpe stlačením tlačidla "OBJEDNAŤ".

c)      Nasleduje "OBJEDNÁVKA", v ktorej je rekapitulácia vybraného tovaru ("KOŠÍKA") s požadovaným množstvom, cenou a celkovou cenou.

V prípade, že má kupujúci záujem zmeniť objednávku, klikne na tlačidlo "SPÄŤ NA KOŠÍK" (následne postupuje podľa bodu b).

Ak je všetko v poriadku, kupujúci vyplní identifikačné údaje a údaje o adrese dodania tovaru a potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU".

Hneď po odoslaní objednávky cez nákupný košík Vám bude doručená jej kópia na Váš e-mail.

Následne po kontrole dostupnosti tovaru na sklade Vám bude zaslaná potvrdená objednávka taktiež na Váš e-mail. Po jej obdržaní je možné uskutočniť prevod peňažných prostriedkov. PROSÍME VÁS, ABY STE NEUHRÁDZALI PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY SKÔR AKO VÁM BUDE ZASLANÁ POTVRDENÁ OBJEDNÁVKA. V prípade nejasností alebo nedostupnosti niektorého z tovarov budete kontaktovaný podľa potreby e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že chcete stornovať už potvrdenú objednávku, treba tak urobiť čím skôr a bezodkladne, pred tým než sa začne vybavovať, aby predávajúcemu nevznikli zbytočné náklady a komplikácie. Stornovať objednávku možno e-mailom alebo telefonicky. Treba zakaždým uviesť číslo objednávky a identifikačné údaje.

Predávajúci má právo zrušiť celú objednávku pokiaľ

- nebolo možné uskutočniť jej potvrdenie ani e-mailom ani telefonicky,

- nebola riadne, dohodnutým spôsobom a včas uhradená kúpna cena objednaného tovaru.

Predávajúci má tiež právo čiastočne zrušiť objednávku, ak sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zvýši jeho cena na strane dodávateľa. V týchto prípadoch je možné nahradiť tento tovar iným, podobným tovarom po dohode s kupujúcim. Pokiaľ už bola uhradená kúpna cena takéhoto tovaru a predávajúci sa s kupujúcim dohodne na náhradnom, drahšom tovare, kupujúci je na požiadanie povinný uhradiť rozdiel ceny na účet predávajúceho. V prípade, že je cena náhradného tovaru nižšia alebo sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na náhradnom tovare, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu nedodaného tovaru na jeho účet najneskôr do 10-tich kalendárnych dní od písomného nesúhlasu kupujúceho s dodaním náhradného tovaru.

MGQ2N2RkYj